Gặp chúng tôi tại DPES SIGN EXPO CHINA (Quảng Châu)!

Gary® Xishun Plastics Factory sẽ tham dự DPES SIGN EXPO CHINA (Quảng Châu) từ ngày 27 tháng 2 năm 2021 đến ngày 1 tháng 3 năm 2021.

Xin nhiệt liệt chào mừng các bạn đã đến thăm chúng tôi tại sảnh B1, gian hàng # H13-1

Hãy gặp gỡ và nói chuyện. Chúng tôi có thể cho bạn thấy xung quanh các sản phẩm của chúng tôi, nếu cần, cũng chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi!:)

PS: Báo giá nhanh chóng có sẵn tại gian hàng và các mẫu miễn phí sẽ được vui vẻ cung cấp. :-D

DPES SIGN EXPO CHINA


Thời gian đăng bài: 25/02-2021